Irracja

1164 teksty – auto­rem jest Ir­racja.

... każdy ka­tolik po­winien być chrześci­jani­nem, ale nie każdy chrześci­janin mu­si być katolikiem...

... "ku pa­mięci" kle­rykałom i po­lity­kom PiS... 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 20 marca 2017, 16:25

... oczy­wis­tość czyiś zscho­wań, to pier­wszy krok do za­pom­nienia o nim... 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 16 marca 2017, 16:23

... w dzi­siej­szych cza­sach trze­ba wie­dzieć, kiedy jeść pączki z Różą... a kiedy z adwokatem.... 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 23 lutego 2017, 10:30

... dziś nie sztuką kul­turą, lecz kul­tu­ra sztuką... 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 19 grudnia 2016, 18:15

... naj­piękniej­sze marze­nia to te, które człowiek sta­ra się spełnić... 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 28 listopada 2016, 18:57

... każdy związek krzywdę za­powiada... a im szczęśliw­szy, tym większą krzywdę roz­sta­nia przynosi... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 6 września 2016, 03:47

... cza­somierz - prze­jaw złud­ne­go mniema­nia władzy nad czasem... 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 6 września 2016, 00:24

... może i „ser­ce nie sługa"... ale czy od ra­zu mu­si być je­dynym władcą?... 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 5 września 2016, 22:27

... i po­myśleć, że miłość dop­ro­wadziła Sza­tana do grzechu... a chciał być tyl­ko jedynakiem... 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 16 sierpnia 2016, 09:22

... Bóg jest egoistą, Sza­tan egocentrykiem... 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 7 sierpnia 2016, 07:41

Irracja

Pytasz się dlaczego... taki nick ? Po prostu jestem taki jak całe życie i świat... idiotycznie... IRRACJONALNY. Jestem , kim jestem - lecz nie zamierzam się nisko kłaniać , wystarczy że buty mam upaprane ludzkim ...błotem . ( ja ) Inaczej widzę, inaczej słyszę i często o tym... zapominam. Naprawdę, tylko nieliczni mnie rozumieją!!! Człowiek, mężczyzna i trochę...samiec. Tak... właśnie w tej kolejności. (38050419)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 marca 2017, 16:36szpiek sko­men­to­wał tek­st ... każdy ka­tolik po­winien [...]

21 marca 2017, 19:54Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st ... każdy ka­tolik po­winien [...]

20 marca 2017, 19:54wdech sko­men­to­wał tek­st ... każdy ka­tolik po­winien [...]

20 marca 2017, 19:53Irracja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

20 marca 2017, 19:26Irracja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

20 marca 2017, 19:18Irracja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

20 marca 2017, 17:16Irracja sko­men­to­wał tek­st ... każdy związek krzywdę [...]

20 marca 2017, 16:38Irracja sko­men­to­wał tek­st czym da­lej od Bo­ga tym [...]

20 marca 2017, 16:16Irracja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

17 marca 2017, 10:00onejka sko­men­to­wał tek­st ... oczy­wis­tość czyiś zscho­wań, [...]