Irracja

1156 tekstów – auto­rem jest Ir­racja.

... i po­myśleć, że miłość dop­ro­wadziła Sza­tana do grzechu... a chciał być tyl­ko jedynakiem... 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 16 sierpnia 2016, 09:22

... Bóg jest egoistą, Sza­tan egocentrykiem... 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 7 sierpnia 2016, 07:41

Mea culpa...

... pot­ra­fię być al­truistą, oka­zać współczu­cie, nieść po­moc... pot­ra­fię kochać nad życie, i nikt nie wie­rzy, że jes­tem egoistą... a ja tyl­ko zas­pa­kajam w ten sposób swo­je egois­tyczne pot­rze­by... spy­tasz ja­kie?... egois­tyczne, i ty­le po­win­no Wam wystarczyć... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 3 sierpnia 2016, 10:05

... mówią że człowiek nie jest egoistą, być może mają rację... a świato­wy niedobór współczu­cia, al­truiz­mu,, itd?... no cóż, to tyl­ko przeg­ra­na z pot­rze­bami i wy­godą włas­ne­go tyłka!.. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 sierpnia 2016, 09:55

... ko­biety to ko­munis­tki... przed ślu­bem obiecują „według pot­rzeb"... po ślu­bie „reg­la­men­tacja"... i jeszcze dzi­wią się, że mężczyz­na zaczy­na tęsknić do „wol­ności gospodarczej"... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 3 sierpnia 2016, 05:23

... tak łat­wo jest ek­scy­tować się awer­sem, po­mijając to co uk­ry­te na rewersie... 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 29 lipca 2016, 19:51

... gdzie kapłani kłócą się o grosze, tam na­rody biją się o Boga... 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 28 lipca 2016, 15:24

... „mul­ti­kul­ti" - wy­raz ki­piący niena­wiścią do wszys­tkiego co nie ka­tolic­kie... i ro­zumiem jeszcze ja­koś nie wyk­ształco­nego i wul­garne­go oszołoma na por­ta­lu społecznościowym, choćby tu­taj... ale wczo­raj słyszałem to z ust ministra [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 13 fiszek • 28 lipca 2016, 09:57

... Bóg jest egoistą... ale nie ego­cen­try­kiem, jak go przed­sta­wiają religie... 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 24 lipca 2016, 11:15

... miłość - psychiczna i ro­zumo­wa de­kapi­tac­ja człowieka... 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 22 lipca 2016, 09:36

Irracja

Pytasz się dlaczego... taki nick ? Po prostu jestem taki jak całe życie i świat... idiotycznie... IRRACJONALNY. Jestem , kim jestem - lecz nie zamierzam się nisko kłaniać , wystarczy że buty mam upaprane ludzkim ...błotem . ( ja ) Inaczej widzę, inaczej słyszę i często o tym... zapominam. Naprawdę, tylko nieliczni mnie rozumieją!!! Człowiek, mężczyzna i trochę...samiec. Tak... właśnie w tej kolejności. (38050419)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Irracja

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 08:09Irracja sko­men­to­wał tek­st Człowiek wiel­kim ka­leką się [...]

dzisiaj, 08:08Irracja sko­men­to­wał tek­st Co zmienić, gdy zmiana [...]

dzisiaj, 08:07Irracja sko­men­to­wał tek­st To, że ko­bieta co [...]

dzisiaj, 08:06Irracja sko­men­to­wał tek­st Czy pożyczka się opłaca, [...]

dzisiaj, 08:04Irracja wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

dzisiaj, 08:01Irracja sko­men­to­wał tek­st Kto ba­wi się czyimś [...]

wczoraj, 15:30Irracja sko­men­to­wał tek­st Kto ba­wi się czyimś [...]

wczoraj, 15:28Irracja sko­men­to­wał tek­st Kto de­mora­lizuję ludzi nie [...]

wczoraj, 15:26Irracja sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość w dzi­siej­szych cza­sach [...]

wczoraj, 15:25Irracja sko­men­to­wał tek­st Miłość by­wa śle­pa, ale [...]