Irracja

1161 tekstów – auto­rem jest Ir­racja.

... dziś nie sztuką kul­turą, lecz kul­tu­ra sztuką... 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 19 grudnia 2016, 18:15

... naj­piękniej­sze marze­nia to te, które człowiek sta­ra się spełnić... 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 28 listopada 2016, 18:57

... każdy związek krzywdę za­powiada... a im szczęśliw­szy, tym większą krzywdę roz­sta­nia przynosi... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 6 września 2016, 03:47

... cza­somierz - prze­jaw złud­ne­go mniema­nia władzy nad czasem... 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 6 września 2016, 00:24

... może i „ser­ce nie sługa"... ale czy od ra­zu mu­si być je­dynym władcą?... 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 5 września 2016, 22:27

... i po­myśleć, że miłość dop­ro­wadziła Sza­tana do grzechu... a chciał być tyl­ko jedynakiem... 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 16 sierpnia 2016, 09:22

... Bóg jest egoistą, Sza­tan egocentrykiem... 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 7 sierpnia 2016, 07:41

Mea culpa...

... pot­ra­fię być al­truistą, oka­zać współczu­cie, nieść po­moc... pot­ra­fię kochać nad życie, i nikt nie wie­rzy, że jes­tem egoistą... a ja tyl­ko zas­pa­kajam w ten sposób swo­je egois­tyczne pot­rze­by... spy­tasz ja­kie?... egois­tyczne, i ty­le po­win­no Wam wystarczyć... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 3 sierpnia 2016, 10:05

... mówią że człowiek nie jest egoistą, być może mają rację... a świato­wy niedobór współczu­cia, al­truiz­mu,, itd?... no cóż, to tyl­ko przeg­ra­na z pot­rze­bami i wy­godą włas­ne­go tyłka!.. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 3 sierpnia 2016, 09:55

... ko­biety to ko­munis­tki... przed ślu­bem obiecują „według pot­rzeb"... po ślu­bie „reg­la­men­tacja"... i jeszcze dzi­wią się, że mężczyz­na zaczy­na tęsknić do „wol­ności gospodarczej"... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 3 sierpnia 2016, 05:23

Irracja

Pytasz się dlaczego... taki nick ? Po prostu jestem taki jak całe życie i świat... idiotycznie... IRRACJONALNY. Jestem , kim jestem - lecz nie zamierzam się nisko kłaniać , wystarczy że buty mam upaprane ludzkim ...błotem . ( ja ) Inaczej widzę, inaczej słyszę i często o tym... zapominam. Naprawdę, tylko nieliczni mnie rozumieją!!! Człowiek, mężczyzna i trochę...samiec. Tak... właśnie w tej kolejności. (38050419)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Irracja

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 grudnia 2016, 18:24Żółty sko­men­to­wał tek­st ... dziś nie sztuką [...]

12 grudnia 2016, 16:17Irracja sko­men­to­wał tek­st Odchodzenie za­myka ja­kiś etap.  

12 grudnia 2016, 16:08Irracja sko­men­to­wał tek­st Nie włóczę się, nie [...]

29 listopada 2016, 00:14Sexoh't sko­men­to­wał tek­st ... naj­piękniej­sze marze­nia to [...]

28 listopada 2016, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st ... naj­piękniej­sze marze­nia to [...]

28 listopada 2016, 19:24Nie płacz Ew­cia sko­men­to­wał tek­st ... naj­piękniej­sze marze­nia to [...]

28 listopada 2016, 18:54Irracja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

28 listopada 2016, 18:44Irracja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

28 listopada 2016, 11:43Irracja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

21 listopada 2016, 18:56Irracja sko­men­to­wał tek­st We współczes­nym świecie brzyd­ki [...]