Irracja, teksty z lutego 2016 roku

3 teksty z lu­tego 2016 ro­ku – auto­rem jest Ir­racja.

... blon­dynka roz­ma­wia że swoim no­wym „narzeczonym"…
- a lu­bisz mnie?
- bar­dzo Cię lubię.
- a za co mnie lubisz?.
- hmmm... za to, że jes­teś ta­ka jak po­win­na być mo­ja dziewczyna.
- ale dokład­nie to za co?.
- no bo... no bo... bo jes­teś... bo jes­teś taką kochaną słodką idiotką.
- achaaa... no ale... ale skąd wiesz, że mam cukrzycę?!... 

anegdota
zebrała 19 fiszek • 10 lutego 2016, 16:47

... kro­wa która dużo ryczy, mało... kar­my dos­ta­je. Mle­ka i tak, re­latyw­nie ty­le sa­mo mu­si dać, co reszta stada...


...*z cyk­lu: praw­dy par­la­men­tarnych kuluarów... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 9 lutego 2016, 16:08

... mo­wa jest sreb­rem, a mil­cze­nie?... mie­dzią. To myśle­nie jest złotem...
... i dla­tego zniesiono pa­rytet złota... zos­tał pa­rytet miedzi...


... *z cyk­lu: praw­dy par­la­men­tarnych kuluarów... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 8 lutego 2016, 18:29

Irracja

Pytasz się dlaczego... taki nick ? Po prostu jestem taki jak całe życie i świat... idiotycznie... IRRACJONALNY. Jestem , kim jestem - lecz nie zamierzam się nisko kłaniać , wystarczy że buty mam upaprane ludzkim ...błotem . ( ja ) Inaczej widzę, inaczej słyszę i często o tym... zapominam. Naprawdę, tylko nieliczni mnie rozumieją!!! Człowiek, mężczyzna i trochę...samiec. Tak... właśnie w tej kolejności. (38050419)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 grudnia 2018, 22:37silvershadow sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]

10 grudnia 2018, 12:43fyrfle sko­men­to­wał tek­st ... a jed­nak człowiek [...]

10 grudnia 2018, 12:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st ... nie ważne ile [...]

10 grudnia 2018, 12:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]

10 grudnia 2018, 08:42onejka sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]

9 grudnia 2018, 14:50danioł sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]

9 grudnia 2018, 14:27zofija sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]

9 grudnia 2018, 12:19danioł sko­men­to­wał tek­st ... a jed­nak człowiek [...]

9 grudnia 2018, 12:18danioł sko­men­to­wał tek­st ... nie ważne ile [...]

9 grudnia 2018, 12:15danioł sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]