Irracja, teksty z sierpnia 2016 roku

5 tekstów z sier­pnia 2016 ro­ku – auto­rem jest Ir­racja.

... i po­myśleć, że miłość dop­ro­wadziła Sza­tana do grzechu... a chciał być tyl­ko jedynakiem... 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 16 sierpnia 2016, 09:22

... Bóg jest egoistą, Sza­tan egocentrykiem... 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 7 sierpnia 2016, 07:41

Mea culpa...

... pot­ra­fię być al­truistą, oka­zać współczu­cie, nieść po­moc... pot­ra­fię kochać nad życie, i nikt nie wie­rzy, że jes­tem egoistą... a ja tyl­ko zas­pa­kajam w ten sposób swo­je egois­tyczne pot­rze­by... spy­tasz ja­kie?... egois­tyczne, i ty­le po­win­no Wam wystarczyć... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 3 sierpnia 2016, 10:05

... mówią że człowiek nie jest egoistą, być może mają rację... a świato­wy niedobór współczu­cia, al­truiz­mu,, itd?... no cóż, to tyl­ko przeg­ra­na z pot­rze­bami i wy­godą włas­ne­go tyłka!.. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 3 sierpnia 2016, 09:55

... ko­biety to ko­munis­tki... przed ślu­bem obiecują „według pot­rzeb"... po ślu­bie „reg­la­men­tacja"... i jeszcze dzi­wią się, że mężczyz­na zaczy­na tęsknić do „wol­ności gospodarczej"... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 3 sierpnia 2016, 05:23

Irracja

Pytasz się dlaczego... taki nick ? Po prostu jestem taki jak całe życie i świat... idiotycznie... IRRACJONALNY. Jestem , kim jestem - lecz nie zamierzam się nisko kłaniać , wystarczy że buty mam upaprane ludzkim ...błotem . ( ja ) Inaczej widzę, inaczej słyszę i często o tym... zapominam. Naprawdę, tylko nieliczni mnie rozumieją!!! Człowiek, mężczyzna i trochę...samiec. Tak... właśnie w tej kolejności. (38050419)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 grudnia 2018, 22:37silvershadow sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]

10 grudnia 2018, 12:43fyrfle sko­men­to­wał tek­st ... a jed­nak człowiek [...]

10 grudnia 2018, 12:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st ... nie ważne ile [...]

10 grudnia 2018, 12:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]

10 grudnia 2018, 08:42onejka sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]

9 grudnia 2018, 14:50danioł sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]

9 grudnia 2018, 14:27zofija sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]

9 grudnia 2018, 12:19danioł sko­men­to­wał tek­st ... a jed­nak człowiek [...]

9 grudnia 2018, 12:18danioł sko­men­to­wał tek­st ... nie ważne ile [...]

9 grudnia 2018, 12:15danioł sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]