Irracja, teksty z maja 2014 roku

6 tekstów z ma­ja 2014 ro­ku – auto­rem jest Ir­racja.

... chciała la­tać na skrzydłach marzeń... naz­wa­li ją latawicą... 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 31 maja 2014, 11:08

... "jes­teś nieto­leran­cyjny" - rzekł pa­sożyt do bro­niącej się ofiary... 

anegdota
zebrała 27 fiszek • 24 maja 2014, 12:32

"Myśl (nie)ko­nie­cznie materialna"...

... każda miłość rodzi się bez po­wodu... i każda umiera bez dochodu...
 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 18 maja 2014, 12:49

... ka­lig­ra­fia, or­togra­fia, sty­lis­ty­ka, itp... to nie zastąpi skład­ni, której sen­su i lo­giki brak... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 17 maja 2014, 17:20

... sa­mot­ność, dla ko­goś kto dob­rze przeżył wcześniej­szy czas, jest jak ero­tyczne spełnienie... to czas wspo­mina­nia "kochan­ka/kochan­ki", i ocze­kiwa­nie na po­now­ne spotkanie... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 16 maja 2014, 10:43

... obiet­ni­ca - je­dyne kłam­stwo, które sa­mi (wbrew wszys­tkiemu) chce­my uważać za prawdę... 

aforyzm
zebrał 26 fiszek • 2 maja 2014, 13:59

Irracja

Pytasz się dlaczego... taki nick ? Po prostu jestem taki jak całe życie i świat... idiotycznie... IRRACJONALNY. Jestem , kim jestem - lecz nie zamierzam się nisko kłaniać , wystarczy że buty mam upaprane ludzkim ...błotem . ( ja ) Inaczej widzę, inaczej słyszę i często o tym... zapominam. Naprawdę, tylko nieliczni mnie rozumieją!!! Człowiek, mężczyzna i trochę...samiec. Tak... właśnie w tej kolejności. (38050419)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 grudnia 2018, 22:37silvershadow sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]

10 grudnia 2018, 12:43fyrfle sko­men­to­wał tek­st ... a jed­nak człowiek [...]

10 grudnia 2018, 12:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st ... nie ważne ile [...]

10 grudnia 2018, 12:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]

10 grudnia 2018, 08:42onejka sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]

9 grudnia 2018, 14:50danioł sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]

9 grudnia 2018, 14:27zofija sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]

9 grudnia 2018, 12:19danioł sko­men­to­wał tek­st ... a jed­nak człowiek [...]

9 grudnia 2018, 12:18danioł sko­men­to­wał tek­st ... nie ważne ile [...]

9 grudnia 2018, 12:15danioł sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]